Get Adobe Flash player

Engineering

กิจกรรมอันสวยงาม
เราคือพี่น้อง
อาคารเรียนทรงคุณค่า
เราคือปราสาทสีแดง
ขอต้อนรับสู่รั้ววิศวฯ
เรามีมิตรภาพที่ดีตลอดกาล

อาจารยหวหนาวชา-ภาคปลาย-ป-2560

ตารางสอบปลายภาคภาคต้นปี2560ทวิภาค

ทะเบียนกลุ่มรายวิชาและตารางสอนนิสิตปี 1 ภาคปลาย ปี 2560 (ทวิภาค)

ตารางสอบกลางภาค-ภาคต้น-ปี-2560-ห้องสอบ

สถิติการเลือกสาขาวิชานิสิตปี-1-ปีการศึกษา-2558-เพื่อศึกษา-ปีการศึกษา-2559

กำหนดการเลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่-1-ปีการศึกษา-2559-เพื่อศึกษาชั้นปีที่-2-ปีการศึกษา-2560

เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่-1-คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อนิสิตชั้นปีที่-1-ปีการศึกษา-2559-ที่ต้องเลือกสาขาวิชา

จำนวนนิสิตปี-1-ปี-2559-ที่สาขาวิชาจะรับเข้า-ปี-2560

สถิติการเลือกสาขาวิชานิสิตปี-1-ปีการศึกษา-2556-เพื่อศึกษาปีการศึกษา-2557

สิถิติการเลือกสาขาวิชานิสิตปี-1-ปีการศึกษา-2557-เพื่อศึกษาปีการศึกษา-2558

ตารางสอบกลางภาค-ภาคปลาย-ปี-2559-ทวิภาค-และเลขประจำตัวนิสิตเข้าสอบ(24/2/60)

ทะเบียนกลุ่มรายวิชาและตารางสอนนิสิตปี-1-ภาคปลาย-ปี-2559(16/11/59)

 ตารางสอบกลางภาค-ภาคต้น-ปี-2559-ทวิภาค-พร้อมเลขประจำตัวนิสิตเข้าสอบ (23/09/59)

 อาจารย์หัวหน้าวิชา-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2559-ทวิภาค (12/9/59)update 

รายชื่อนิสิตที่เอกสารแรกเข้าไม่สมบูรณ์ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (19/04/59)
นิสิตที่มีรายชื่อดังนี้โปรดบันทึกข้อมูลลงใน จท19 และ จท20 ให้เรียบร้อย (19/04/59)
การรับ Transcript-หนังสือรับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษา (29/03/59)

ข่าวสารล่าสุด

เปิดเว็บไซต์ใหม่ทะเบียน

30 April 2016
เปิดเว็บไซต์ใหม่ทะเบียน

เราได้ทำการเปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

ออกกำลังกาย

30 April 2016
ออกกำลังกาย

ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายชื่อนิสิตที่เอกสารแรกเข้าไม่สมบูรณ์

30 April 2016
 รายชื่อนิสิตที่เอกสารแรกเข้าไม่สมบูรณ์

เข้าไปตรวจสอบที่ URL ด่านล่าง https://www.reg.chula.ac.th/no-complete.html

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Create by Engineering Chula